QSUT

Category:


QSUT Spitali “Nene Tereza” (investim italian), Tirane

Kabine elektrike 20/0.4kv 3000KVA
Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
Ndrcimi jashtem
Impianti elektrik i godinave
Sistemi Thirrjes
Sistemi Telefoni/Internet
Sistemi TV
Sistemi Sinjalizim Zjarri
Sistemi Audio
Sistemi CCTV