Magazina kryesore

Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës,  Rruga  Dytësore, Km 5

Tel: 00355 4 4538 406

Email: info@itegrup.al